Об институте Аналитика Мониторинг Блоги
   
24.09.2009, 17:25


Nikt nie otruі Juszczenki?


W swym raporcie Јarysa Czerednyczenko obarcza win№ za udziaі w „rzekomym otruciu” Wiktora Juszczenki nie tylko jego wspуіpracownikуw, ale takїe najbliїsz№ rodzinк.

Pani prokurator, szefowa wydziaіu ds. kryminalnych w prokuraturze generalnej (co ciekawe, podlegіej prezydentowi), powoіuje siк na wnioski parlamentarnej komisji њledczej, ktуra prуbuje wyjaњniж kulisy gіoњnego zamachu na їycie уwczesnego lidera opozycji ukraiсskiej we wrzeњniu 2004 roku.

„Wedіug zeznaс њwiadka Dawida Їwanii, austriacki lekarz pobraі od ofiary prуbki krwi. Jednak nie przebadano ich ani na Ukrainie, ani w innym europejskim kraju. Prуbki potajemnie dostarczono do USA, gdzie zostaіy wzbogacone dioksynami. Pуџniej przekazano je do austriackiej kliniki, gdzie miaі siк leczyж Juszczenko” – dowodzi Czerednyczenko w raporcie opublikowanym przez ukraiсskie portale.

W rozmowie z gazet№ „Siegodnia” prokurator twierdziіa, їe dysponuje wydrukiem rozmуw telefonicznych kobiety o imieniu Marta z niejakim Romanem. Mieli omawiaж po angielsku kwestiк transportu prуbek krwi Juszczenki z USA do Austrii. Kim byіa tajemnicza Marta, Czerednyczenko nie ujawniіa. Jednak w niektуrych portalach pojawiіo siк nazwisko... Kateryny Juszczenko mieszkaj№cej niegdyњ w USA.

„To dno moralnego upadku osi№gniкte przez przeciwnikуw mojego mкїa i opіacanych przez nich dziennikarzy. Po otruciu zwrуciіam siк o pomoc do wszystkich znajomych w USA i Europie, by pomogli ustaliж przyczyny choroby” – mуwiіa gazecie „Ukraina Moіoda” Kateryna Juszczenko.

Zdaniem ekspertуw w Kijowie ujawniony raport jest prowokacj№. – Ma na celu dyskredytacjк nie tylko byіego lidera opozycji, a dziњ prezydenta Juszczenki, ale takїe podwaїenie idei pomaraсczowej rewolucji – mуwi „Rz” politolog Wadym Karasiow: – W normalnej sytuacji prokurator sporz№dza raport po cichu. Czerednyczenko nagіoњniіa sprawк.

Wedіug wstкpnych ustaleс Juszczenkк otruto dioksynami podczas kolacji w domu zastкpcy szefa Sіuїby Bezpieczeсstwa. Toksykolodzy w Europie mуwi№, їe sprawcy uїyli dioksynu TCDD, skіadnika broni chemicznej uїywanej przez Amerykanуw w wojnie w Wietnamie.

Gazeta „Siegodnia” sugerowaіa niedawno, їe „do otrucia Juszczenki mogіa siк przyczyniж jego polityczna konkurentka Julia Tymoszenko. Miaі jej pomagaж rosyjski oligarcha Boris Bierezowski, zainteresowany, by to ona wygraіa wybory prezydenckie w 2004 roku”.

"Rzeczpospolita", 24.09.2009
Предыдущие материалы из раздела
МВФ не віддасть Україну у фінансові «лапи» Росії чи Китаю – політолог В.Карасьов
Вчера, 14:53
Президент  подає виборцям соціальний сигнал, а уряд отримає четвертий транш кредиту МВФ попри невиконання усіх умов кредитування. Про це ...
ПР и БЮТ подставляют Президента законом о соцстандартах – В.Карасев
28.10.2009, 15:49
Закон о повышении соцстандартов делает Президента Виктора Ющенко крайним во взаимоотношениях Юлии Тимошенко и Виктора Януковича. Такое мнение ИМК ...
Победит тот кандидат, у которого хватит больше драйва и креатива
28.10.2009, 14:21
Основная борьба на украинских выборах развернется во втором туре между Виктором Януковичем и Юлией Тимошенко. Электораты других ...
Яценюк подстраховывается на случай досрочной парламентской кампании - политолог В.Карасев
28.10.2009, 14:11
Вчера Министерство юстиции сообщило, что партия "Демократический фронт" в сентябре была переименована в партию "Фронт змин". Новым председателем этой ...
Россияне, может, и не хотят вмешиваться, но помешать Партии регионов они могут - политолог Вадим Карасев
23.10.2009, 15:06
Избирательная кампания по выборам президента Украины только началась, а российская сторона, неоднократно клятвенно заявлявшая о том, что не намерена ...
НУНС хочуть зробити фракцією Президента – Вадим Карасьов
23.10.2009, 12:50
Зміною керівництва НУНС, на Банковій намагаються позбавити Тимошенко можливості монополізувати лідерство у постпомаранчевому таборі. У цьому ...
Аналитика
 Архив