Об институте Аналитика Мониторинг Блоги
   
13.06.2005, 08:50


ЛИТВИН ПРОТИ ЮЩЕНКА


ГОТУЮЧИСЬ  ДО ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ, СПІКЕР ЗАПРОПОНУВАВ ВІКТОРУ АНДРІЙОВИЧУ ВИЗНАЧИТИСЬ З ТИМ, ЩО ЙОМУ ПОДОБАЄТЬСЯ БІЛЬШЕ  -- БУТИ ПРЕЗИДЕНТОМ ЧИ НАРДЕПОМ N1 ВІД НСНУ

Голова Верховної Ради України, вiн же голова Народної партiї

України, Володимир Литвин наприкiнцi минулого тижня заявив, що

Вiктор Ющенко має вiдмовитися вiд думки створити пропрезидентську

партiю, бо, як трактує спiкер, створення такої

партiї дасть зворотний результат. Зокрема, створення

президентської партiї не пiдвищить, а навпаки -- знизить рейтинг

Ющенка. Як говорить В.Литвин, "Президент має виступати арбiтром

нацiї i бути над процесом". Водночас Литвин зазначив, що

передвиборну коалiцiю створювати треба, обговорювати її

варто не привселюдно. Зрозумiло, що В.Литвин минулотижневу заяву

оприлюднив не спонтанно, а все наперед належно зважив та

обмiркував, враховуючи полiтичнi наслiдки. У тому числi i для

себе, i для власної партiї. Литвин, як виважений та

дипломатичний полiтик, про що яскраво засвiдчили минулорiчнi

президентськi вибори, коли довелося у парламентi приймати

доленосне для України рiшення, i людина, яка тодi не дозволила

перетворити парламент на мiсце для собачих боїв, навряд чи

планує засмiчувати ефiр пустими фразами. Своїми

висловлюваннями-порадами Литвин пiднiс урок мастер-класу Вiктору

Андрiйовичу, й пропонує Президенту зберегти власне полiтичне

обличчя.

 

Оцiнки полiтологiв та соратникiв Ющенка щодо висловлювань

В.Литвина рiзнi. Соратники Ющенка, природньо, випустили стрiли у

спiкера, який дозволив собi таку рiзку заяву. "Кожен полiтичний

лiдер повинен i може коментувати дiї своєї полiтичної партiї.

А оцiнювати та давати поради  iншим полiтичним силам є некоректно, -- прокоментував "СП" заяву В.Литвина губернатор Львiвщини, вiн же голова

ЛОО НСНУ Петро Олiйник. -- Думаю, що В.Ющенко, як людина виважена

та досвiдчена, сам визначиться як йому дiяти - очолювати список

пiд час парламентських виборiв чи нi". "Усi спроби

якимось чином вплинути на полiтичний вибiр та полiтичнi рiшення

Президента є безперспективними, особливо, якщо вони не мають пiд

собою вартiсної юридичної та полiтичної аргументацiї", -- саме

так прокоментував ЗМI заступник голови Ради партiї Народний Союз

"Наша Україна", лiдер парламентської фракцiї "Наша Україна"

Микола Мартиненко слова спiкера Литвина про те, що Ющенко має

вiдмовитися вiд створення президентської партiї й "бути над

процесом". Про це iнформує прес-служба НСНУ. Над В.Литвином, на

думку Мартиненка, "ще тяжiють стереотипи минулого". "Коли

Володимир Михайлович був главою адмiнiстрацiї президента Кучми,

вiн теж завжди радив Леонiду Даниловичу -- "Будьте над

процесом!". Це виливалося у негласну пiдтримку одних полiтичних

сил та розправу над iншими", -- сказав заступник голови Ради

НСНУ. За словами М.Мартиненка, слова Литвина не мають анi

юридичних, анi полiтичних пiдстав. По-перше, Президент не може

вiдмовитись вiд створення президентської партiї, бо вона вже

давно створена i активно розвивається. "Але юридично Президент

не є головою партiї. Законодавство, зокрема ст.130 Конституцiї

України, не забороняє йому бути почесним головою партiї або

входити до її виборчого списку", -- пiдкреслив лiдер фракцiї

"Наша Україна". По-друге, з полiтичної точки зору, створення

НСНУ було вимогою мiльйонiв виборцiв -- створити "партiю

Ющенка", -- акцентував Мартиненко.

 

Власну оцiнку висловлювань спiкера ВРУ В.Литвина та прогнози

щодо того, у якiй конфiгурацiї йтимуть на парламентськi вибори

полiтичнi сили Ющенка, Литвина та Тимошенко прокоментував "СП"

директор Iнституту глобальних стратегiй, вiдомий

український полiтолог Вадим Карасьов.

 

В.Карасьов: Висловлювання спiкера Литвина можна розцiнювати як

пораду Ющенку для того, щоб прислухатися. Наразi не визначено

оптимальної моделюючої Президента у передвиборнiй парламентськiй

кампанiї-2006. Поки що всi думають не стiльки про Президента,

скiльки про персональну долю. По-перше, заяви спiкера свiдчать

про те, що Литвин бажає йти самостiйно на парламентськi вибори,

розраховуючи, мабуть, на бiльшу самостiйнiсть у новiй Верховнiй

Радi. По-друге, гарантiй щодо його спiкерства з боку НСНУ

Ющенка не має. А сенс цього об'єднаного списку чи об'єднаного

блоку полягає в тому, що Тимошенко i Литвин пропонують свої

повноваження як, вiдповiдно, прем'єр-мiнiстра i спiкера ВРУ.

По-третє, очевидно, що сьогоднi йде непроста гра у владнiй

командi щодо формату участi на парламентських виборах-2006.

Президент i його найближче оточення вважає, щоб це був список

партiй влад -- президентської виконавчої i законодавчої влади.

Натомiсть, Тимошенко i Литвин досi ще не вирiшили питання про

свою участь чи не участь у цьому блоцi. Також потрiбно

враховувати, що є серйознi ризики як для Тимошенко, так i для

Литвина щодо свого мiсця у новiй ВРУ. Тим паче, за кожним з них

є потужна група гравцiв, полiтичнi команди, якi бажають мати

свободу маневра i умови для самостiйної гри у новiй ВРУ. А

Президент хоче, щоб була бiльшiсть у парламентi.

 

Кор.: На Вашу думку, у чому полягають ризики як для Литвина, так

i для Тимошенко?

 

В.Карасьов: Основний ризик полягає в тому, що тодi легiтимнiсть

як нової ВРУ з пропрезидентською бiльшiстю, так i полiтичних

сил, якi очолюють Литвин i Тимошенко, асоцiюватимуться з

легiтимнiстю нової влади i Президента Ющенка. Тому буде дуже

важко розрiзнити де i чий вплив у загальний здобуток нової

парламентської бiльшостi. А це означає, що у Ющенка щодо

кадрових маневрiв -- призначень прем'єра i визначень, хто буде

спiкером -- стане бiльше маневрiв та можливостей. Якщо Тимошенко

або Литвин проходять самостiйно у парламент з досить пристойним

електоральним результатом, то це дає можливiсть брати участь в

коалiцiйних торгах i почувати себе самостiйно на наступнi роки.

 

Кор.: Пане Вадиме, станом на початок червня про який вiдсоток

електорату партiй Литвина та Тимошенко можна говорити? Вашi

попереднi прогнози?

 

В.Карасьов: Партiя Литвина може розраховувати на 7-8% --

максимум до 10% (це 45 депутатських мiсць); у Тимошенко дещо

бiльше -- приблизно 15%. Це попередня оцiнка, адже виборча

кампанiя ще не починалася, тому пiд час кампанiї можливе як

рiзке пiдвищення рейтингiв, так i збереження рейтингових

показникiв на цьому рiвнi.

 

Кор.: Щодо ж до НСНУ, то зараз лунає багато критики, що вони

можуть отримати не той результат, на який очiкують...

 

В.Карасьов: Це також спонукає В.Ющенка йти об'єднавчим списком.

Адже, навiть якщо партiя Ющенка, в якiй першим за списком йтиме

В.Ющенко, отримає перше мiсце, але з результатом 25-30%, це

буде символiчною поразкою Ющенка. Це досить ризиковано для

Президента, адже пiд час президентських виборiв вiн отримав

понад 50% голосiв виборцiв. Вiдповiдно, пересiчному громадянину

України буде важко розтлумачити, що президентськi вибори це один

жанр, а парламентськi -- дещо iнший. Президент зацiкавлений у

тому, щоб йти усiма трьома (разом з Литвином та Тимошенко) на

парламентськi вибори, однак у Тимошенко та Литвина є сумнiви

щодо вигiдностi саме такої схеми для них.

 

Кор.: Чому саме спiкер Литвин каже, що Ющенко має вiдмовитися

вiд думки про створення НСНУ?

 

В.Карасьов: Дiйсно, якщо В.Ющенко вiдмовиться, то вiн не

асоцiюватиметься з партiєю. Тодi НСНУ пiде окремо без прiзвища

Ющенка. I поразка, i недостатнє голосування за цю полiтичну

силу не асоцiюватимуться з прiзвищем Президента. Це дасть

йому змогу бiльше маневрувати i бути над полiтикою, а не бути

всерединi полiтики.

 

Кор.: Саме так говорить Литвин, що Ющенко "має бути над

полiтикою"...

 

В.Карасьов: Саме так. Однак, цей крок поки що є недоцiльним. У

чому тут ризик? Якщо Ющенко буде над полiтикою i буде арбiтром,

то вiн може повторити долю Кучми. Це також не досить ефективно.

Тим паче, що Ющенко не хоче бути Кучмою.

 

Кор.: Якою ж тодi має бути "золота середина" для В.Ющенка у

такiй ситуацiї?

 

В.Карасьов: "Золотою серединою" наразi може бути пошук прiзвищ,

якi б могли очолити список НСНУ, i якi б зумiли об'єднати партiю

й дати пристойний результат на виборах. Або ж пошук об'єднаного

списку, конфiгурацiї або домовленостей щодо того, що пiсля

виборiв Литвин та Тимошенко можуть йти самостiйно. Остаточно все

вирiшиться у вереснi 2005 року.

 

Кор.: Отож, Ваш прогноз -- об'єднаються Литвин, Тимошенко та

Ющенко, чи все ж таки пiдуть окремо на парламентськi вибори?

 

В.Карасьов: Литвин та Тимошенко пiдуть окремо, а партiя Ющенко

братиме участь у парламентських виборах без Ющенка. Тому тут

не буде анi роз'єднання, анi об'єднання.

 

Iрина ЦИЦАК, львівський тижневик “Суботня пошта”

(N23 (518), 9 червня 2005 р.

 

 
Предыдущие материалы из раздела
Развод по-украински
18.07.2006, 19:08
Последние события в Киеве из Москвы представляются неким хаосом. Может быть, потому, что в России их некому пока адекватно описывать. Даже по недавно ...
Конституция – это политическое тело государства, и оно должно иметь свои органы
03.07.2006, 16:52
В последнее время все чаще ведутся разговоры о том, что нынешняя Конституция Украины 1996 года устарела и ее надо менять. Так ли это? Бесспорно, ...
Проход по минному полю с преследователем за плечами
30.06.2006, 13:18
«Оранжевое» парламентское большинство наконец-то создано. Но ситуация в украинском политикуме остается крайне сложной и оттого интересной. О том, ...
ГУАМ всегда будет дополнительным институтом к СНГ
22.05.2006, 15:20
22 мая в Киеве пройдет саммит союза государств Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия (ГУАМ). О саммите рассказывает Вадим Карасев, директор ...
Мороз не стоятиме на заваді Тимошенко-прем’єрові
19.05.2006, 15:20
Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов говорить про причини затягування часу з боку ”Нашої України” та впевнений, що на сьогодні її ...
«Вторая пятерка – не аутсайдеры».
12.05.2006, 16:44
Политолог и главный политтехнолог партии «Виче» Вадим Карасев утверждает, что проведенной избирательной кампанией доволен. Хоть политическая сила и ...
Мониторинг

Мониторинг